รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

รถจักรยานไฟฟ้าตราเพชร

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของทางบริษัท ฯ ได้ผลิตขึ้นมาเป็นรายแรกโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบโซล่าร์เซลส์หรือเรียกอีกอย่างว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จึงทำให้การขับขี่รถจักรยานต์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้ไฟบ้านเลย เป็นสินค้าตัวใหม่ที่ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รถจักรยานไฟฟ้าตราเพชร

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทตราเพชร ได้รับเชิญจากกระทรวงพลังงานให้ไปร่วมออกรายการโทรทัศน์ช่อง NBT โดยมีคุณสร้อยฟ้า เป็นพิธีกร

รถจักรยานไฟฟ้าตราเพชร

รถจักรยานไฟฟ้าตราเพชร

รถจักรยานไฟฟ้าตราเพชร